Pravidla používání cookies

1. Zásady používania sieťových identifikátorov

Pri poskytovaní svojich služieb a sprístupňovaní obsahu používateľom webových stránok www.covernit.sk (ďalej len ako „webové stránky“) využíva spoločnosť D.S.M. Praha s.r.o., IČO: 27149226, so sídlom Stochovská 187/32, 161 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 100015 (ďalej len ako „COVERNIT ČR s.r.o.“), rôzne sieťové identifikátory, najmä cookies, sledovacie pixely a pluginy, a to za účelom zabezpečenia plynulého a efektívneho používania webových stránok.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov zo strany D.S.M. Praha s.r.o. nájdete v zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú dostupné na webových stránkach.

 

2. Čo sú to cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača, ktorý používate. Bez týchto súborov by používanie webových stránok bolo zložitejšie a používateľsky menej príjemné. Pomocou cookies si vami navštívená webová stránka zapamätáva nastavenia súvisiace s navštívenou webovou stránkou (napr. zvolený jazyk, informácie o prihlásení alebo o preferovanej predvoľbe v rámci navštívenej webovej stránky). Keď sa na ňu následne vrátite, prehliadač jej vráti identifikátory, ktoré má u vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová vaše nastavenia. Vďaka cookies je tak opakovaná návšteva webových stránok používateľsky príjemnejšia.

 

3. Čo sú to sledovacie pixely?

Sledovacie pixely (tracking pixels, pixel tags or web beacons) sú malé blokové kódy nainštalované na webovej stránke, aplikácii či reklame (alebo sú týmito kódmi vyvolané), ktoré môžu zistiť určité informácie o zariadení či prehliadači, ako sú napríklad typ zariadenia, typ operačného systému, typ prehliadača a jeho verzia, navštívené stránky, čas návštevy, odkazujúce stránky, IP adresa a ďalšie podobné údaje. Sledovacie pixely môžu ďalej zistiť rovnako informácie o cookies, ktoré zabezpečujú jedinečnú identifikáciu zariadenia. Pixely predstavujú spôsob, akým môžu tretie strany nastaviť a čítať súbory cookies v prehliadači z našej domény, a zbierať tak informácie o návštevníkoch tejto domény.

(ďalej uvedené o cookies platí primerane aj pre sledovacie pixely)

 

4. Čo sú to pluginy?

Plugin je softvér, ktorý nepracuje samostatne, ale ako doplnkový modul inej aplikácie a rozširuje tak jej funkčnosť. Plugin obvykle využíva rozhranie

 aplikácie zvané API. Mnohé programy ponúkajú programátorom možnosť použiť ich API (aplikačné rozhranie), s možnosťou rozšíriť funkčnosť ponúkaného programu. Typickým príkladom pluginov sú zásuvné moduly pre internetové prehliadače, ktoré umožňujú napr. blokovať reklamu, zobrazovať prichádzajúce e-maily atď.

(ďalej uvedené o cookies platí primerane aj pre pluginy)

 

5. Druhy cookies

Cookies sa delia podľa ich doby použitia, podľa ich nevyhnutnosti a ďalej podľa toho, ktorý subjekt ich do vášho zariadenia umiestňuje.

5.1. Podľa doby použitia

Krátkodobé (session cookies) - automaticky sa z počítača vymažú ihneď po zavretí prehliadača. Tieto cookies sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť webových stránok.
Dlhodobé (persistent cookies) - zostávajú v počítači uložené dlhšiu dobu v závislosti od nastavenia vami používaného internetového prehliadača. Dlhodobé cookies môžete kedykoľvek manuálne odstrániť. Tieto cookies sú vhodné pre vašu ľahšiu orientáciu na webových stránkach.

5.2. Podľa nevyhnutnosti

Nezbytné – webové stránky by bez nich nemohli fungovať, sú nevyhnutné k prenosu informácií napr. zachovanie obsahu nákupného košíka alebo zapamätanie udelenia súhlasu používateľa s (ne)používaním cookies.
Ostatné – slúžia najmä k uľahčeniu prenosu informácií, meraniu návštevnosti či analýze správania používateľov webových stránok. Ostatné cookies sa ďalej delia na:
Marketingové – využívajú sa k lepšiemu cieleniu reklám a k ich personalizácii. Tieto cookies sledujú návštevníkov naprieč webovými stránkami a zhromažďujú informácie za účelom poskytovania prispôsobenej reklamy.
Výkonnostné – umožňujú pochopenie a analýzu kľúčových výkonnostných indexov webových stránok, čo pomáha pri poskytovaní lepšej užívateľskej skúsenosti pre návštevníkov. Umožňujú sledovať interakcie návštevníkov webových stránok s ich obsahom a poskytovať údaje o počte návštevníkov, dĺžke strávenej na webových stránkach atď.
Funkčné/Preferenčné – slúžia k zlepšeniu funkčnosti webových stránok, ako aj k uľahčeniu ich používania, je vďaka nim možné, aby si webové stránky zapamätali preferencie daného používateľa a mohli sa mu prispôsobiť (nastavenie jazyka, meny atp.)

5.3. Podľa subjektu vytvárajúceho a ukladajúceho cookies

Cookies prvej strany (first party cookies) - vytvárané priamo prevádzkovateľom navštívenej webovej stránky v postavení sprá

vcu osobných údajov. Najčastejšie slúžia k zabezpečeniu základných funkcií webových stránok.
Cookies tretích strán (third party cookies) - vytvárané správcami osobných údajov odlišnými od prevádzkovateľa navštívenej webovej stránky. Najčastejšie ide o cookies prevádzkovateľov reklamných služieb alebo o cookies pre analýzu návštevnosti webových stránok.

 

6. Na čo používame cookies?

COVERNIT ČR s.r.o. používa cookies najmä k nasledujúcim účelom:

prispôsobenie nastavení webových stránok z hľadiska personalizácie nastavení pre používateľa;
zapamätanie údajov ohľadom prihlásenia a odhlásenia registrovaných používateľov;
sledovanie analytických dát, nevyhnutných pre zistenie a vyhodnotenie obsahu, ktorý vás na našich webových stránkach zaujíma. Vďaka cookies sme tak schopní prispôsobiť obsah webových stránok na mieru pre konkrétneho používateľa. Na sledovanie analytických dát ohľadom návštevnosti využívame rovnako služby externých dodávateľov, ktorí majú vypracovaný vlastný efektívny systém ochrany osobných údajov;
zabezpečenie webových stránok. Cookies nám pomáhajú overovať používateľov a slúžia k prevencii podvodného konania a ochrane používateľských údajov;
reklama a ďalšia marketingová činnosť. Cookies nám rovnako pomáhajú k prispôsobeniu reklamy podľa vašich špecifických záujmov a záujmov jednotlivých používateľov našich webových stránok, čo nám umožňuje zobrazovať vám relevantnú reklamu. Na našich webových stránkach sa ďalej môžu nachádzať cookies inzertných systémov, ktoré slúžia k získaniu štatistických údajov ohľadom efektivity reklamy. Prostredníctvom našich webových stránok tak môžu byť vo vašom počítači uložené rovnako cookies tretích strán. Inzertné systémy pritom majú vypracovaný vlastný efektívny systém ochrany osobných údajov.

 

7. Cookies tretích strán

Ako je už vyššie uvedené, na našich webových stránkach sa vyskytujú rovnako cookies našich zmluvných partnerov. Tieto cookies sú spravované tretími stranami a COVERNIT ČR s.r.o. nemá prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov. Ide najmä o inzertné či reklamné systémy alebo systémy pre analýzu návštevnosti webových stránok. Týmito partnermi sú:

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

 

8. Ako upraviť nastavenie cookies?

V súvislosti so zmenou právnej úpravy nemôžu webové stránky

 naďalej používať súbory cookies bez vášho aktívneho súhlasu, keďže došlo k zmene z princípu opt-out (váš súhlas sa predpokladal a bolo nutné ho odvolať) na princíp opt-in (je potrebné, aby ste svoj súhlas aktívne udelili). Uvedené sa však netýka nevyhnutných cookies tie stále fungujú na princípe opt-out, súhlas s nimi tak možno odvolať v nastavení vášho internetového prehliadača. Ako je už uvedené v čl. 2 až. 4 tohto dokumentu, súhlas či nesúhlas s používaním cookies sa udeľuje na dobu 12 mesiacov, potom vás webové stránky k jeho udeleniu/neudeleniu opätovne vyzvú.

Pre účely získania súhlasu s používaním cookies na webové stránky pribudol tzv. cookie banner či lišta cookies. Táto lišta je rozdelená do dvoch vrstiev. V prvej vrstve je možné udeliť súhlas s používaním všetkých druhov cookies, vyjadriť nesúhlas s používaním všetkých druhov cookies fungujúcich na princípe opt-in a nechať rozhodnutie na nabudúce či rozkliknúť hypertextové pole „nastavenie“ a dostať sa do druhej vrstvy cookies banneru, kde môžete vyjadriť súhlas s používaním jednotlivých druhov cookies.

V druhej vrstve cookie banneru nájdete odkaz na tieto Pravidlá používania cookies pre získavanie osobných údajov. Nižšie sa nachádza zoznam cookies používaných webovými stránkami, ktorý je rozdelený podľa druhov cookies a zoznam príslušných cookies, spadajúcich pod určitý druh cookies sa rozbalí kliknutím na "viac". Vedľa názvov druhov cookies nájdete spínač, ktorý je v predvolenom nastavení nastavený tak, že s používaním uvedeného druhu nesúhlasíte. Chcete-li webovým stránkam povoliť používanie určitého druhu cookies, je potrebné kliknúť na spínač a aktívne svoj súhlas udeliť.

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek počas používania webových stránok zmeniť tak, že rozkliknete pole "Nastavenie cookies", ktoré sa nachádza v pätičke stránky. Kliknutím cookie banner znova vyvoláte a budete sa môcť znova rozhodnúť, s používaním ktorého druhu cookies vyjadríte či nevyjadríte svoj súhlas. Tento súhlas/nesúhlas bude opäť platiť po dobu 12 mesiacov.

Týmto vás upozorňujeme, že neudelením súhlasu s používaním určitého druhu cookies môže dôjsť k zhoršeniu užívateľskej kvality webových stránok a k obmedzeniu možnosti využívať služby, ktoré naše webové stránky poskytujú. Jedná sa o funkcie vzťahujúce sa k určitým druhom cookies, ktoré sú popísané v čl. 5 vyššie. Zmeniť

 udelenie či neudelenie súhlasu je možné v nastavení vášho internetového prehliadača.

Zablokujete-li vo svojom internetovom prehliadači možnosť zhromažďovania a ukladania cookies, nebudeme ďalej spracúvať žiadne vaše sieťové identifikátory ani iné informácie, ktoré možno prostredníctvom cookies získať.

Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na webových stránkach prevádzkovateľov konkrétnych internetových prehliadačov.

 

9. Aké sú vaše práva v súvislosti s používaním cookies?

V súvislosti s používaním cookies máte najmä nasledujúce práva:

požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame;
požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov;
vyžiadať si prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť;
požadovať výmaz vašich osobných údajov – výmaz vykonáme, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo našimi oprávnenými záujmami.
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úradu: dataprotection.gov.sk

Spoločnosť ako správca osobných údajov je možné kontaktovať priamo na adrese:

D.S.M. Praha s.r.o.
Stochovská 187/32
161 00 Praha 6

Prípadne na e-mailovej adrese: info@covernit.cz